Liquiditeit: belangrijk in crisistijd!

Zoals menigeen weet wordt een faillissement veroorzaakt door het onvermogen om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen. Met andere woorden, er is onvoldoende geld om de rekeningen te betalen. Om een faillissement te voorkomen is een goed liquiditeitsprognose van levensbelang!


Ad hoc of regelmatig?

Menig ondernemer laat regelmatig een liquiditeitsprognose opstellen door zijn financieel adviseur. Maar meestal alleen om een specifieke reden bijvoorbeeld wanneer de bank erom vraagt. Door het opstellen kunnen vragen beantwoord worden als (1) hoeveel kredietruimte hebben wij en kunnen wij onze klanten geven, (2) Welke betaaltermijn spreken wij met onze leveranciers af en (3) In welke periode van het jaar kunnen wij investeringen uit de eigen liquide middelen betalen? Deze bewustwording alleen leidt vaak al tot een betere liquiditeitspositie.


Hou het praktisch!

Maak een liquiditeitsprognose niet al te rigide. Het blijft een prognose en meer dan een jaar vooruit kijken is echt niet nodig. Afhankelijk van je type onderneming is een liquiditeitsprognose op maandbasis ruim voldoende. Leg niet teveel aandacht op allerlei details. Verschillen met de werkelijkheid zullen er altijd zijn. Laat deze echter regelmatig (bijvoorbeeld per kwartaal) bijwerken zodat je niet aan het eind van het jaar weer hard aan het werk moet. Een “ rolling forecast” wordt dit in het jargon wel genoemd. Kan mooi meegenomen worden met de kwartaalafsluiting en de BTW aangifte.


Wat is de basis?

Een liquiditeitsprognose bestaat uit grofweg uit twee delen. Allereerst de exploitatiebegroting die zijn basis vindt in de winst- en verliesrekening. Ten tweede de (des) investeringsbegroting.  Beiden worden omgezet naar geldstromen; wanneer komt wat binnen en wanneer moeten wij wat betalen. Eigenlijk heel simpel. Zo doe je het thuis immers ook.


Wat als…..?

Liquiditeit is schaars en prognoses nauw verbonden aan onzekerheid. Toch maak je de best mogelijke inschatting. Wat gebeurt er nu als een klant toch niet op tijd betaald? Of als er plots iets vervangen moet worden wat niet gepland is? Probeer dus ook samen met je financieel adviseur erachter te komen wat de gevolgen zijn van bepaalde mee- of tegenvallers. Wat gebeurt er dan met de kaspositie?

Het is ook een methode om negatieve signalen vroegtijdig weg te nemen. Bijvoorbeeld het opzeggen van het krediet door de bank omdat er niet aan de voorwaarden (van de betaling van rente en aflossing) voldaan kan worden. Zoals bekend worden banken steeds strenger.


Liquiditeitstekort?

Wat doe je nu met een liquiditeitstekort als dat uit de prognose blijkt? Er zijn (afhankelijk van het type onderneming) een aantal mogelijkheden. Allereerst natuurlijk de debiteuren. Weet goed met wie je zaken doet en screen je toekomstige klanten op hun financiële houdbaarheid! Denk verder eens aan betaling bij levering en het geven van betalingskorting als er eerder wordt betaald.

Bij de crediteuren is belangrijk dat je goede afspraken maakt die passen bij jouw bedrijf. Als je voor jouw klant moet inkopen en die betaald pas na 60 dagen moet je geen leverancier hebben die je na 15 dagen moet betalen! Stem dus je inkomende en uitgaande kasstromen op elkaar af.

Lukt het niet zelfstandig een liquiditeitstekort op te lossen, schakel dan vroeg genoeg jouw bank in. Alle ingrediënten voor een goed gesprek heb je op basis van het bovenstaande al in je tas zitten.


Cash is King!

Het motto “Cash is King” laat ook in deze tijden zijn waarheid gelden. Het opstellen van een liquiditeitsprognose en het beheer van de kasstromen kost (veel) tijd en energie, maar kan wel jouw onderneming behoeden voor een faillissement. En dat is winst!


Voor meer informatie: info@oamkb.nl met dank aan www.oamkb.nl/petervankleef peter.vankleef@oamkb.nl 

 

2014-01-08