Hoe kun je als leverancier van digitale diensten je btw aangeven via een EU-lidstaat?

Je kunt dus als ondernemer die digitale diensten levert je btw over deze diensten aangeven via één lidstaat van de EU. Let op! Het gaat hier om digitale diensten die geleverd worden aan particuliere klanten. De volgende diensten komen in aanmerking:
 
 • Elektronische diensten: onlineweerberichten, onlinedagbladen en - tijdschriften, gebruik van zoekmachines, onlinespelen, etc.
 • Telecommunicatiediensten: uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden via draad, radiogolven. Denk aan telefonie, SMS, internet.
 • Radio en -televisieomroepdiensten

Hoe bepaal je de plaats van levering van de digitale diensten?

Er wordt vanuit gegaan dat de digitale diensten belast worden in het land waar jouw klant woont. Er zijn digitale diensten waar je de plaats van levering bepaalt op basis van enkele criteria:
 
 • de fysieke locatie
 • Als je de dienst levert op een bepaalde locatie zoals een WiFi-hotspot, telefooncel, internetcafé, restaurant of hotellobby.
 • de plaats van vertrek van het personenvervoer
 • Als je de dienst levert aan boord van een schip, vliegtuig of trein, bij personenvervoer binnen de EU.
 • de plaats waar de vaste lijn van de particulier is geïnstalleerd
 • Als je de dienst via een vaste lijn levert.
 • de landencode van de simkaart van de particulier
 • Als je de dienst via een mobiele telefoon levert.
 • de plek waar de decoder is, of de plaats waar de viewing card naar toe is gestuurd
 • Als voor de dienst een decoder of viewing card vereist is.
 
Je kan door bovenstaande richtlijnen toe te passen je administratieve lasten verlichten zonder dat je informatie bij de klant hoeft op te vragen. 
 
Ook kan je als je wilt afwijken van deze richtlijnen, de plaats waar je klant woont zelf bepalen. Nodig hiervoor zijn 3 niet-tegenstrijdige bewijsmiddelen. Denk aan het factuuradres, bankgegevens, het internetprotocoladres (IP-adres) of andere zakelijke gegevens. 
 
Lever jij digitale diensten, maar geen van bovenstaande? Dan heb je 2 niet-tegenstrijdige zakelijke bewijsmiddelen nodig om de plaats waar je klant woont vast te kunnen stellen.
 

Voor meer informatie, stuur een mail naar info@oamkb.nl


Februari 2015